M.H.Naxçıvani küç,1B ( Statistika komitəsi ilə üzbəüz)

+99412 436 90 41

+994 55 204 62 42

Bizi İzləyin

  TÖMER

 •  

  Öğretim Sistemi

   

  Dershanemizde Türkiye Türkçesi ve diğer tüm yabancı dillerin öğretimi (İngilizce, Rusça..,), alanlarında uzman öğretim elemanlarıyla, 7-10 kişilik sınıflarda gerçekleştirilmektedir.
  TÖMER adı altında verilen kurslarda Türkiye Türkçesi öğretimi, dört temel dil becerisinin eşit ağırlıklı olarak (okuma, dinleme, konuşma, yazma) geliştirilmesine dayalıdır. Öğretim etkinlikleri her sınıfta bulunan, bilgisayar ve yansıtıcı gibi görsel-işitsel araçlarla desteklenmektedir.
  Öğretmenlerimiz üniversitelerin dilbilim, filoloji ve dil öğretmenliği bölümlerinden mezundur. Öğretim elemanları çeşitli üniversitelerde akademik kariyer yapmış veya yapmakta olan eğitimcilerdir.
  Türkiye Türkçesi kursu, Azerbaycanlılar ve diğer dünya vatandaşlarına verilmektedir. Kurslara devam ederek temel ve orta kurları bitiren öğrenciler Müdürlüğümüzce imzalanmış sertifika verilir. Ayrıca B2 veya C1 düzeyini başarıyla tamamlayan öğrenciler ise Türkiye Cumhuriyeti devlet üniversitelerinin sınavlarına girerek rektörlük onaylı diploma almaya hak kazanırlar. Bu sertifika ve diploma, birçok kamu kuruluşu ile özel kuruluşlarda dil düzeyinin belirlenmesi açısından referans olarak kullanılabilecektir.

  Koşullar

   

  1. Kurslara kayıt yaptırmadan önce düzey belirleme sınavına girilir. Düzey Belirleme Sınavı her haftanın üçüncü günü (her Çarşamba) 11:00’de yapılır.
  2. Düzey Belirleme Sınavı ücretli olup bu ücret kayıt yaptırılırken kurs ücretinden düşülür. Kursa kayıt yaptırmayanlara düzey belirleme ücreti iade edilmez.
  3. Düzey Belirleme Sınavı sonucu 6 ay geçerlidir.
  4. Tarafımızdan kaynaklanan nedenlerle açılamayan sınıflara yapılan kayıt ücretleri iade edilir.
  5. Türkçe kursları yılın 12 ayı, haftanın 7 günü, 09:00-21:00 saatleri arasında resmi ve dini bayram tatilleri dışında devam eder.
  6. Bir sınıfın açılabilmesi için, Dershane Yönetim Kurulu’nca kurslar için belirlenmiş olan en az kursiyer sayılarına ulaşılmış olması gerekir. Türkçe kursları için en az 7, diğer diller ve özel amaçlı yabancı dil kursları için en az 5 kişi ile sınıf açılır. Grup olarak yapılacak başvurularda, birer veya ikişer aylık dönemler olarak gün ve saatleri kendine özgü yoğunlukta özel sınıflar açılabilir. Sınıfların devam etmesi ya da kapatılması, ders saatleri, sınıf ve öğretmenleri değiştirme yetkisi Yönetime aittir.
  7. Türkiye Türkçesi kursunun son dört saatinde, beş beceriden oluşan kur bitirme sınavı yapılır. Tüm becerilerden başarılı olan kursiyer kursu tamamlamış olur. Bir beceriden başarısız olan kursiyer tek ders sınavına alınır. Kur sonunda başarısız olan kursiyer, kurs ücretini ödeyerek tekrar etmek zorundadır. Kur sınavında bütün becerilerden geçmek için aşağıda belirtilen minimum notları almak gerekir.

  Puanlama şöyledir:

   

  Beceri Alanı En Yüksek Not En Düşük Not
  Dinleme 25 15
  Okuma 25 15
  Yazılı Anlatım 25 15
  Karşılıklı Konuşma 15 10
  Sözlü Anlatım 10 5

  • Kursu bitiren kursiyerler Dershane Müdürü tarafından onaylanmış Sertifika; Yüksek kuru bitiren kursiyerler çeşitli üniversitelerce onaylı diploma alırlar. (Sınavda başarılı olmak şartıyla)
  • Derslere ½ 80 oranında devam zorunluluğu vardır. Geçerli mazereti olmaksızın devamsızlık oranını aşan kursiyer bitirme sınavına alınmaz ve başarısız olmuş sayılır. Kursa devam edilmeyen gün ve saatler için kurs ücreti iadesi yapılmaz.
  • Türkiye Türkçesi ve diğer dil kurslarına kayıt yaptırmış olan kursiyer, yukarıdaki bütün uygulama ve koşulları kabul etmiş sayılır.

  SINAVLAR :

   

  Marmara Dershanesi, kurs düzenlediği Türkiye Türkçesi ve yabancı dillerde çeşitli düzeylerde dil sınavları uygulayabilir. Bu uygulanan sınavlarda başarılı olanlara verilen belgeler şöyledir:
  SINAV TÜRÜ TANIM VERİLEN BELGE
  DÜZEY BELİRLEME SINAVI Kişinin dil düzeyinin belirlendiği 100 veya 120 soruluk testten oluşan sınav Dil düzeyini belirtir yazı
  KUR ATLAMA SINAVIBir üst kura geçebilmek için yapılan ve 4 temel beceriyi ölçen sınav Kursa katılım belgesi
  SERTİFİKA SINAVI Temel ve Orta kurların sonunda dershane tarafından yapılan ve 4 temel beceriyi ölçen sınav SERTİFİKA
  DİPLOMA SINAVI Kurs sonunda üniversitelerin ilgili birimleri tarafından yapılan ve 4 temel beceriyi ölçen sınav DİPLOMA
  DIŞARIDAN SERTİFİKA VE DİPLOMA SINAVI TÖMER’de kursa devam etmeyip ancak bildiği dili belgelemek isteyenler için yapılan ve 4 temel beceriyi ölçen sınav Sertifika ve Diploma
  UZAKTAN TÜRKÇE SINAVIBilgisayar tabanlı Türkçe Dilbilgisini ölçen sınav TDS Diploması

  Kurs Süresi

   

  * Dershanede kurslar, Türkçe ve yabancı dilleri öğrenmek isteyenlerce talep edilen ve Yönetim Kurulu’nun uygun ve gerekli göreceği dillerde açılır.
  * Genel amaçlı Türkiye Türkçesi kursları saatleri:
  Kursun adı Süresi Haftalık ders saati Toplam
  Normal Türkiye Türkçesi 8 Hafta 6 saat / 3 gün 48 saat
  Yoğun Türkiye Türkçesi 5 Hafta 9 saat / 3 gün 45 saat

  KURS MATERYALLERİ
  İNGLİZCE
  KİTAP TÜRÜ YAYINEVİ
  Headway Intermediate Öğrenci kitabı ve Alıştırma kitabı Oxford
  Headway Upper Intermediate Öğrenci kitabı ve Alıştırma kitabı Oxford

  TÜRKÇE
  KİTAP TÜRÜ YAYINEVİ
  Yedi İklim B1 Ders kitabı ve Çalışma kitabı YEE
  Yedi İklim B2 Ders kitabı ve Çalışma kitabı YEE
  Yedi İklim C1 Ders kitabı ve Çalışma kitabı YEE